Zapraszamy na XII Mielecki Festiwal Nauki i Techniki 

loga_gorafestiwal_plakat_minW imieniu organizatorów – Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu,  Stowarzyszenia Akademia Umiejętności Technicznych „Leonardo” i jej Rady Programowej,  zapraszamy na XII Mielecki Festiwal Nauki i Techniki, który  odbędzie się w dniach 26-29 maja 2022 roku.

W kolejnych edycjach Festiwalu konsekwentnie podkreślamy, jak wielkie znaczenie dla rozwoju intelektualnego młodego pokolenia ma rozwijanie pasji odkrywania oraz pogłębianie zainteresowań naukami przyrodniczymi
i technicznymi.

W tym roku głównymi celami Festiwalu są:

  1. Promocja kształcenia zawodowego, które w coraz większym stopniu powinno odpowiadać na wyzwania Gospodarki 4.0.
  2. Prezentacja innowacyjnych metod uczenia się nakierowanych na nabywanie kompetencji przyszłości.
  3. Włączenie w inicjatywy edukacyjne dzieci z Ukrainy.
  4. Uczczenie pamięci Ignacego Łukasiewicza w 200-rocznicę Jego urodzin.

Program Festiwalu dedykujemy przede wszystkim:

  • uczniom klas ósmych szkół podstawowych, prezentując im ofertę edukacyjną mieleckich szkół zawodowych, zachęcając jednocześnie do podejmowania ambitnych wyzwań związanych z kształceniem w zawodach „technologicznie nowoczesnych”;
  • nauczycielom, zachęcając ich do stosowania innowacyjnych metod kształcenia opartych na modelu STEAM, tym samym rozwijania u uczniów kompetencji przyszłości poprzez realizowanie interdyscyplinarnych projektów wykorzystujących wiedzę z różnych nauczanych przedmiotów;
  • dyrektorów szkół, liderów zmian, ekspertów, przedstawicieli organów prowadzących szkoły oraz instytucji otoczenia biznesu, zapraszając do poznania strategicznych inicjatyw tworzenia centrów kompetencji przyszłości (cyfrowych, zawodowych) w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2022-2027;
  • dzieci z Ukrainy, organizując dla nich warsztaty kreatywne z modelarstwa lotniczego i kosmicznego, robotyki oraz nauki programowania poprzez zabawę.

Ramowy program Festiwalu:

26 maja, godz. 12.00 – 14.00: Strategiczne inicjatywy tworzenia centrów kompetencji przyszłości w latach 2022-2027
26 maja, godz. 14.00 – 14.45: O potrzebie i sposobach zmiany edukacji – wprowadzenie do warsztatów poświęconych innowacyjnym metodom uczenia się
26 maja, godz. 15.00 – 17.00: Warsztaty równoległe
26 maja, godz. 18.00 – 20.00: Gala wręczenia statuetek „Leonardo” w kategoriach: Mielecki Talent, Nauka, Społeczna Odpowiedzialność, Przedsiębiorstwo
27 maja, godz. 9.00 – 17.00: Mieleckie szkoły zawodowe dla Przemysłu 4.0 – dni otwarte CKPiDN oraz ZST w Mielcu
Mieleckie szkoły i stowarzyszenia dzieciom z Ukrainy

 

Zapraszamy

loga_dol5