Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. 17 788 51 94, fax 17 788 51 95

www.ckp.edu.pl