Sprawozdanie z przebiegu XII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki

W dniach 26-29 maja 2022 roku odbył się już po raz dwunasty Mielecki Festiwal Nauki i Techniki. W tym roku organizatorami przedsięwzięcia było Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu i Stowarzyszenie Akademia Umiejętności Technicznych LEONARDO, pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego, Starosty Powiatu Mieleckiego i Prezydenta Mielca. Aktywności festiwalu dedykowane zostały:

 • uczniom klas ósmych szkół podstawowych, prezentując im ofertę edukacyjną mieleckich szkół zawodowych, zachęcając jednocześnie do podejmowania ambitnych wyzwań związanych z kształceniem w zawodach „technologicznie nowoczesnych”;
 • nauczycielom, zachęcając ich do stosowania innowacyjnych metod kształcenia opartych na modelu STEAM, tym samym rozwijania u uczniów kompetencji przyszłości poprzez realizowanie interdyscyplinarnych projektów wykorzystujących wiedzę z różnych nauczanych przedmiotów;
 • dyrektorów szkół, liderów zmian, ekspertów, przedstawicieli organów prowadzących szkoły oraz instytucji otoczenia biznesu, zapraszając do poznania strategicznych inicjatyw tworzenia centrów kompetencji przyszłości (cyfrowych, zawodowych) w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2022-2027;
 • dzieci z Ukrainy, organizując dla nich gry i zabawy, warsztaty kreatywne z modelarstwa lotniczego i kosmicznego, robotyki oraz nauki programowania.

Celom festiwalu towarzyszyły słowa, jakie wypowiedział w 2017 r. chiński biznesmen oraz filantrop Jack Ma: „Edukacja to dziś wielkie wyzwanie. Jeśli jej nie zmienimy, za trzydzieści lat popadniemy w kłopoty, ponieważ sposób, w jaki uczymy jest taki sam, jak 200 lat temu: bazuje na wiedzy. Nie możemy uczyć naszych dzieci konkurować z maszynami. One będą mądrzejsze niż ludzie. Musimy uczyć dzieci rzeczy wyjątkowych, których maszyny nigdy nie dościgną. Tylko w ten sposób nasze dzieci za trzydzieści lat będą miały szansę”.

Podczas Festiwalu przeprowadzono: webinarium, konferencję, wykłady, warsztaty, pokazy, prezentacje.

Kształcenie zawodowe rozpoczyna się w szkole podstawowej

26 maja Godz. 12.00 – 17.00
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia nauczycieli w Mielcu

Webinarium – Strategiczne inicjatywy tworzenia centrów kompetencji przyszłości

(cyfrowych i zawodowych) w latach 2022-2027

Uczestnicy: dyrektorzy szkół, przedstawiciele organów prowadzących, nauczyciele szkół podstawowych z Mielca i powiatu mieleckiego, przedsiębiorcy, eksperci, przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego

Prelegenci: Krzysztof Głomb – pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. współ­pracy z administracją samorządową Rzeczpospolitej Polski, Piotr Bartosiak – dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji i Nauki, Katarzyna Nosalska – dyrektor Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Przemysław Kalinowski – CRKC,  Agnieszka Kurowska-Szczepańska – dyrektor Departamentu Naboru Projek­tów Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Tomasz Kulasa – zastępca dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Głównymi celami spotkania online było przedstawienie głównych inicjatyw i projektów sieciowych w zakresie edukacji cyfrowej, planowanych do realizacji ze środków programu Fundusze Europejskie na rzecz Rozwoju Społecznego oraz Krajowego Programu Odbudowy oraz dyskusja na temat synergii i współzależności między nimi. Zostały omówione następujące inicjatywy:

 • Kluby Rozwoju Cyfrowego (KRC);
 • Liderzy Rozwoju Cyfrowego;
 • Branżowe Centra Umiejętności (BCU);
 • Kolegia Kompetencji Cyfrowych;
 • Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii (PAKT);
 • Wyposażenie szkół w narzędzia cyfrowe.

Konferencja –  O potrzebie i sposobach zmiany edukacji

Uczestnicy: dyrektorzy szkół, nauczyciele fizyki, chemii, techniki, opiekunowie szkolnych laboratoriów i inni zainteresowani nauczyciele

Prelegenci: Oktawia Gorzeńska – liderka Akademii Przywództwa Edukacyjnego, autorka książki „Projekt zmiana. Od frustracji do satysfakcji pracy w szkole”, Paweł Pasterz – autor programu radiowego „Radiolatorium”, Polimedia Rzeszów, Marcin Paks – dyrektor ds. rozwoju sektora edukacji BeCreo, Poznań, Wojciech Wojdyło – Akademia Umiejętności Technicznych Leonardo.

W konferencji, stanowiącej wprowadzenie do warsztatów, wzięli udział nauczyciele, dyrektorzy szkół i innych instytucji edukacyjnych, a także zaproszeni gości. W warsztatach przeprowadzonych przez prelegentów wzięło udział 45 nauczycieli.

Uczestnicy konferencji wybierali jeden z zaproponowanych warsztatów:

STEAM kluczem do zdobywania kompetencji przyszłości. Metoda STEAM to najnowocześniejsze podejście edukacyjne – stosowane w najbardziej zaawansowanych systemach edukacji na całym świecie – mające na celu rozwijanie kompetencji przyszłości z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Uczestnicy warsztatu poszerzali swoją wiedzę i umiejętności o interdyscyplinarnym podejściu do uczenia się, w którym przyswajanie wiedzy i rozwój umiejętności odbywają się w ramach praktycznych projektów.

Eksperymentarium 3Z Zobacz! Zbuduj! Zademonstruj! – podczas spotkania nauczyciele samodzielnie, z prostych, ogólnie dostępnych materiałów konstruowali pomoce dydaktyczne do swoich zajęć.

Spotkanie z nowoczesną techniką w Laboratorium Przyszłości, na którym nauczyciele zapoznali się z przykładami wykorzystania możliwości druku 3D oraz poznali zestaw do nauki programowania i mechatroniki z mikrokontrolerem Arduino BECREO Kit.

Zajęcia kreatywne dla dzieci z Ukrainy

W tym samym dniu w Szkole podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Mielcu grupa dzieci z Ukrainy w wieku 3–10 lat uczestniczyła w zajęciach plastyczno-technicznych prowadzonych, przy pomocy tłumaczki języka ukraińskiego i dwóch Pań nauczycielek ze Szkoły Podstawowej nr 6, przez doradcę metodycznego z CKPiDN i nauczycielkę wychowania przedszkolnego z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Mielcu. Ponieważ w dniu tym obchodzony był Dzień Matki, dzieci wykonały wazoniki i laurki dla swoich mam. Ćwiczyły umiejętności malowania, wycinania, składania papieru techniką origami, lepienia z plasteliny, konstruowania, sklejania i komponowania całości pracy.

Gala wręczenia statuetek „Leonardo”

Zwieńczeniem spotkań z nauką i nowoczesną technologią w szkołach była uroczysta Gala,  w której wzięli udział przedstawiciele nauki, samorządu, mieleckich przedsiębiorstw i organizacji społecznych, w tym również tych, które swoją działalnością wspierają rodziny ukraińskie. Podczas spotkania odbyło się wręczenie statuetek Leonardo osobom, instytucjom i organizacjom, które promują osoby i instytucje przyczyniające się do rozwoju naszego miasta w wymiarze społecznym, edukacyjnym, naukowym i gospodarczym. Otrzymali je:

 • w kategorii Mielecki TalentWojciech Koszelski, wielokrotny Mistrz Świata w kategorii rakietoplanów zdalnie sterowanych i rakiet wysokociśnieniowych;
 • w kategorii Nauka – dr inż. Józef Grzybowski współtwórca pierwszego cyfrowego autopilota do samolotów lekkich APC01 i mikroprocesorowego systemu rejestracji do prób w locie PSR 03, posiadającego wdrożenia autorskich systemów pomiarowych i sterujących w wielu firmach min. w LEAR Corporation i PZL Mielec;
 • w kategorii Przedsiębiorstwo – firma EUROTECH tworząca użyteczne rozwiązania w obszarze systemów bezzałogowych. Eurotech specjalizuje się w projektowaniu i produkcji dedykowanych urządzeń dla poszukiwań, stymulacji, serwisowania i eksploatacji ropy i gazu ziemnego;
 • w kategorii Społeczna Odpowiedzialność – firma Enervigo, zajmująca się m.in. projektowaniem i budową wysokowydajnych gazowych instalacji wytwarzania energii elektrycznej, ciepła oraz chłodu, wspierająca min. Dom Dziecka w Skopaniu oraz mielecki sport.

Całość Gali uświetnił występ kwartetu saksofonowego Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu, występ taneczny podopiecznej Izabeli Serwan teatr tańca AleToNic oraz Tatiany Vakala ukraińskiej nauczycielki prowadzącej Studio Wokalu w Nowomoskowsku. Ciekawe doświadczenia fizyczne przedstawił Paweł Pasterz z firmy Polimedia zachęcając tym samym do udziału w kolejnych dniach festiwalu. Atrakcją gali był także pokaz działania symulatora spadochronowego i wykonanie wirtualnego skoku przez prezydenta Mielca Jacka Wiśniewskiego.

Mieleckie szkoły zawodowe dla Przemysłu 4.0

27 maja Godz. 9.00 – 17.00
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia nauczycieli w Mielcu
Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

Uczestnicy: uczniowie klas ósmych oraz szkół ponadpodstawowych z Mielca i powiatu mieleckiego

Kolejny dzień aktywności XII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki rozpoczął się w CKPiDN wizytami ósmoklasistów ze szkół podstawowych i uczniów ze szkół ponadpodstawowych powiatu mieleckiego. Uczniowie zwiedzali pracownie techniczne: mechatroniki, robotyki, obrabiarek CNC, informa­tyki, projektowania inżynierskiego, spawania, grafiki cyfrowej oraz stanowiska prezentujące ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych w Mielcu: Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego, Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu, Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki. Poza tymi stanowiskami swoje stoiska prezentowały firmy i stowarzyszenia:

 • Fundacja Wspierania Edukacji przy  Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza – RooboLAB, symulator lotu szybowca;
 • PILC sp. z o.o. – symulator skoków spadochronowych;
 • Koło Naukowe AGH Solar Plane – prezentacja samolotów napędzanych energią słoneczną;
 • Radomyśl Wielki – Obserwatorium Astronomiczne;
 • Kuka Polska – roboty Przemysłu 4.0;
 • Podkarpackie Centrum Innowacji – ProtoLAB (roboty, druk 3D, VR);
 • EcoPlus, Artur Bodziony – odnawialne źródła energii;
 • Xerima – interaktywne rozwiązania dydaktyczne;
 • Polskie Towarzystwo Informatyczne – prezentacja ECDL;
 • Fundacja Odzyskaj Środowisko – projekt „Elektryczne śmieci”
 • Akademia Umiejętności Technicznych „Leonardo” – wystawa latających modeli samolotów oraz rakiet kosmicznych;
 • Promocja kształcenia zawodowego w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II” RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Z ofertą edukacyjną CKPiDN zaznajomiło się prawie trzystu uczniów z większości gmin naszego powiatu i miasta Mielca.

W tym samym dniu CKPiDN włączyło się w propagowanie idei efektywnego gospodarowania odpadami elektrycznymi i elektrotechnicznymi. Na terenie parkingu obok Mieleckiego Inkubatora Przedsiębiorczości Fundacja Odzyskaj Środowisko z  Kleszczowa umieściła samochód ciężarowy, w którym odbierane były elektrośmieci większego gabarytu, dostarczane przez firmy i mieszkańców Mielca. W zamian za dostarczony zużyty sprzęt otrzymywano nasiona łąki kwietnej. Fundacja przyjęła przede wszystkim sprzęt z zakresu małego AGD, komputery, drukarki, sprzęt CRT o łącznej wadze 840 kg elektroodpadów.

Aktywnościom Festiwalu towarzyszyły wykłady popularno-naukowe w różnych miejscach Mielca:

 • w II LO im. Mikołaja Kopernika – prowadzony był cykl wykładów przez pracowników naukowych wyższych uczelni, podczas których przybliżono uczniom w sposób popularno-naukowy wpływ technologii na nasze codzienne funkcjonowanie oraz przyszłą pracę zawodową. Dr hab. Marcin Niemiec (AGH Kraków) odpowiadał na pytanie: „Czy jesteśmy bezpieczni w cyberprzestrzeni?”, dr inż. Krzysztof Lalik (AGH Kraków) mówił o „Rozszerzonej rzeczywistości i innych nowoczesnych metodach wspierania produkcji”, dr inż. Józef Grzybowski (Politechnika Rzeszowska) – absolwent II LO! – opowiadał o „Automatycznym sterowaniu samolotem”, Grzegorz Belica (Podkarpackie Centrum Innowacji) wygłosił wykład „Inspiracja, pomysł, realizacja. Jak przetworzyć problem w unikatowy?”

 • w V LO w Mielcu – dr inż. Bogdan Ostrowski (dyrektor techniczny PZL Mielec), przykładami ze swojego życia inspirował młodzież do poszukiwania odpowiedzi na fundamentalne pytania: Jak ciekawie żyć, osiągać sukcesy i być szczęśliwym?

w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mielcu – Damian Piskoń, pracownik Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, podczas prezentacji „Dzieło Ignacego Łukasiewicza w 200 rocznicę Jego urodzin” przedstawiał młodzieży z klas piątych i szóstych, dokonania uczonego

W wykładach w mieleckich szkołach wzięło udział ok. 220 uczniów.

Po południu, w inicjatywy edukacyjne XII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki, włączyliśmy także dzieci z Ukrainy z ośrodka JAWJA w Rzemieniu oraz Kris Mat w Rzochowie. Około dwadzieścioro dzieci wzięło udział w warsztatach programowanie robotów dydaktycznych, modelarstwa lotniczego i kosmicznego oraz programowania przez zabawę z grą edukacyjną ScottieGo, pokazach modeli latających, symulator spadochronowy, żyroskopowy fotel lotniczy. Dzieci uczestniczyły w grach i zabawach ruchowych przygotowanych przez instruktorów Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych „Leonardo”.

Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych

Działania Festiwalu 27 maja zostały połączone z Dniem Otwartym Zespołu Szkół Technicznych.  W dniu tym szkoła przygotowała prezentacje pracowni poszczególnych zawodów, na które trwa rekrutacja. W auli ZST firma Polimedia.pl z Rzeszowa przeprowadziła interesujące widowisko interaktywne przy użyciu lasera „Od łuczywa do lasera” z okazji 200 rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza dla 5 grup uczniów. Wzięło w nim udział ok. 600 osób.

Mieleckie organizacje i stowarzyszenia dzieciom z Ukrainy
29 maja

W niedzielę 29 maja w JawJa Rzemień-Przystań Gościnności CKPiDN wraz z MAUT „Leonardo” przygotowało i przeprowadziło dla dzieci z Ukrainy:

 • pokazy lotów modeli rakietoplanów zdalnie sterowanych;
 • loty dla najmłodszych dzieci modelami szybowców Axel;
 • loty modeli lotniczych i kosmicznych zbudowanych przez dzieci i młodzież podczas zajęć w MAUT „Leonardo”;
 • zajęcia na symulatorze spadochronowym i żyroskopowym fotelu lotniczym;
 • gry i zabawy ruchowe;
 • spektakl „Spotkanie z Babą Jagą” – w wykonaniu dzieci z Ukrainy.

We wszystkich aktywnościach festiwalowych wzięło udział ok. półtora tysiąca uczestników.

Tak oto w dużym skrócie przebiegał tegoroczny XII Mielecki Festiwal Nauki i Techniki. Zapraszamy w przyszłym roku na kolejna edycję Festiwalu. Zebrała Danuta Zdonek.